Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy.

Anthelme Brillat-Savarin

Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo tuczy.

Alexander Woolcott